Bodem

Op een hoogte tussen 720 en meer dan 1.000 meter hebben de natuur en de tijd een bodem met uitzonderlijke kenmerken doen ontstaan (bestaande uit lagen leem- of kleiachtig zand, met afwisselend lagen kalk en kalkhoudende afzettingen), waarop de wijnstokken zijn geworteld, bedoeld om de beste vruchten voort te brengen.

 

Video file

Het oeverbekken, gevormd tijdens het Mioceen, vertoont horizontale, zacht golvende niveaus, bewerkt door differentiële erosie, en vandaag omgevormd tot de staat van schiervlakte.

Suelos Ribera del Duero

Het is gelegen in het grote noordelijke subplateau van het Iberisch schiereiland, gevormd door een grote oude sokkel die is verwoest en voor een deel is bedekt met sedimenten uit het Tertiair.

De drie belangrijkste bodemtypes in de Ribera del Duero zijn:

Suelo arcilloso

Klei

Gevormd door fijne roodbruine korrels die water vasthouden. Zorgt voor structuur en karakter.

Suelo calcáreo

Kalksteen

Rijk aan kalkhoudende zouten, wit van kleur. Droge en dorre grond. Zorgt voor elegantie en complexiteit.

Suelo pedregoso

Gesteente

Stenen van alle maten, zonder waterretentie.
Zorgt voor rijpheid en zachtheid.

Map van de D.O. Ribera del Duero

Image
Mapa de la Ribera del Duero