Ribera del Duero,
het resultaat van veeleisendheid

Viñeta

De vereisten van het terroir

Wij zijn de vruchten van een complex land met een ruw klimaat, exclusieve omstandigheden die ons op grote hoogte druiven van buitengewone kwaliteit en enorme waarde bieden. Bodem en klimaat met uitzonderlijke kenmerken waarop de wijnstokken zijn geworteld, bedoeld om de beste vruchten voort te brengen.

 
Viñeta

365 dagen per jaar veeleisend

Wijnbouwers en wijnmakers werken met groot respect voor wat het land te bieden heeft. Zij combineren aandacht, zorg, geduld, toewijding en inzet met knowhow, traditie en spitstechnologie, in de wetenschap dat hoe veeleisender hun werk is, des te groter de beloning.

 
Viñeta

Uitzonderlijk resultaat

De analogie tussen de vereisten van het terroir en de veeleisendheid van wijnbouwers en wijnmakers met hun liefde en toewijding voor het land en de wijn geven een uitzonderlijk resultaat dat wereldwijd wordt erkend. Een wijn die is gemaakt om te prikkelen, uniek, met persoonlijkheid en vooral om te worden genoten door de consument. Het is de moeite waard.

 

Ribera del Duero,
le résultat de l'exigence

Viñeta

Les exigences du terroir

Nous sommes les fruits d'une terre complexe et d'un climat sévère, des conditions exclusives qui nous fournissent, en haute altitude, des cépages d'une qualité exceptionnelle et d'une valeur énorme. Sol et climat aux caractéristiques exceptionnelles sur lesquels s'enracinent les vignes, conçus pour produire les meilleurs fruits.

 
Viñeta

Exigeant 365 jours par an

Les vignerons et les vinificateurs travaillent dans le plus grand respect de ce que la terre a à offrir. Ils allient l'affection, le soin, la patience, le dévouement et l'engagement au savoir-faire, à la tradition et à la haute technologie, sachant que plus leur travail est exigeant, plus la récompense est grande.

 
Viñeta

Résultat exceptionnel

L'analogie entre les exigences du terroir et celles des vignerons et des vinificateurs, avec leur amour et leur dévouement pour la terre et le vin, donne un résultat exceptionnel reconnu dans le monde entier. Un vin créé pour émouvoir, unique, avec de la personnalité et, surtout, pour être apprécié par le consommateur. L'effort en valait la peine.

 

Zoekmachine voor wijnhuizen

Zoek in meer dan
300 wijnhuizen en 2.225 merken van Ribera del Duero de wijn die u wenst.

WINERY SEARCH

Moteur de recherche pour les vignobles

Trouvez, parmi plus de 300 établissements vinicoles et 2 225 marques de Ribera del Duero le vin que vous préférez.

.

Finden Sie Ihr Lieblingsweingut.